Advocatenkantoor Zoetermeer

Advocatenkantoor in Zoetermeer

Een advocatenkantoor is een bureau voor juridische dienstverlening dat als hoofdwerkzaamheid juridische werkzaamheden door advocaten heeft. De meeste werknemers zijn dan ook advocaat. Men spreekt van “fee-earners”, omdat zij met het bedrijven van de “core business” direct verantwoordelijk zijn voor de omzet. Hun uren worden rechtstreeks gedeclareerd bij cliĆ«nten.

Verder is er ondersteunend personeel. Dit zijn onder andere secretaressen, IT’ers en personeelsfunctionarissen. Naar analogie met de term “fee-earners” worden ze weleens als “fee-burners” aangeduid, wat een pejoratieve term is daar het suggereert dat ze een kostenpost zijn. Hun werkzaamheden kunnen namelijk niet gedeclareerd worden, hoewel de meeste kantoren wel een percentage kantoorkosten berekenen.

Advocatenkantoren lijken qua structuur vaak op een accountantskantoor of een belastingadvieskantoor, maar verschillen van deze laatste in het feit dat de advocatuur een beschermd beroep is. Dit bakent ook de grens af met een rechtsbijstandpraktijk en een incassobureau. Deurwaarderskantoren en notarissen vormen echter weer groepen apart, daar ook hun beroepen beschermd zijn. Het komt wel vaak voor dat een advocatenkantoor notarissen aan zijn organisatie heeft verbonden. Advocatenkantoren bestaande uit meer dan een advocaat waren veelal georganiseerd als maatschap, maar ook B.V.’s, N.V.’s en coƶperaties komen als organisatievorm voor. Advocatenkantoor Zoetermeer.