Advocatenkantoren in Zoetermeer

Advocatenkantoren die ik ken;

Moszkowicz Advocaten

Sander Janssen

Gerald Roethof

Het recht is een toestand die door sommige menselijke handelingen verstoord of aangetast kan worden en door andere gehandhaafd, tot stand gebracht of hersteld kan worden. Rechtsregels dragen bij aan de vestiging, de handhaving of het herstel van het recht in de samenleving (de rechtsorde). Tegenwoordig verwijst recht vaak naar het systeem van regels waarmee men de maatschappij ordent (wetsorde). In de wet staat wat je wel en wat je niet mag doen. Soms staat er ook in op welke manier je iets moet doen. Sommige rechtsregels zijn opgeschreven in wetten. Het recht ligt steeds vervat in een rechtsbron. Het recht kan worden onderverdeeld in verschillende disciplines, rechtstakken genoemd. De verschillende rechtstakken maken meestal het voorwerp uit van een aparte studieonderdeel in de Rechtenopleidingen aan de universiteiten, maar hangen allemaal samen.

Om het recht inzichtelijk te maken bedienen wij ons van een systeem van onderverdelingen in het recht, classificaties, aan de hand waarvan men van het algemene rechtsbegrip de weg kan vinden naar een specifiek onderdeel van het recht. Zo zijn er classificaties naar de bron, naar land, naar rechtssysteem (bijvoorbeeld continentaal of Napoleontisch versus Angelsaksisch), of naar onderwerp.

Classificaties naar de bron:

 • natuurrecht
 • positief recht
 • gewoonterecht

Classificaties naar onderwerp:

 • burgerlijk recht
 • staatsrecht
 • bestuursrecht
 • strafrecht

enzovoort. Al die gebieden hebben dan nog weer een eigen onderverdeling.

Via de verschillende links op deze pagina wordt getracht zo veel mogelijk onderdelen van het recht toegankelijk te maken.

Die wetenschap houdt zich niet alleen bezig met de bestudering van bestaande regels positief recht, maar ook met een scala van aanverwante onderwerpen (metajuridische disciplines):

 • Rechtsfilosofie
 • Rechtsgeschiedenis
 • Rechtssociologie
 • Rechtstheorie

Verwant aan de rechtsgeleerdheid is het vakgebied van de criminologie.