Civiel recht

Burgerlijk recht, ook civiel recht of (in Nederland) privaatrecht, beschrijft de regels voor de onderlinge verhoudingen tussen personen (dus personen- en familierecht, vermogensrecht enz.). De inhoud van het burgerlijk recht wordt het materiële burgerlijke recht genoemd. Het formeel privaatrecht beschrijft de procedures van het civiele recht, dit wordt ook wel burgerlijk procesrecht of gerechtelijk recht genoemd.

Omdat in het privaatrecht burgers tegenover elkaar staan is hier een belangrijker rol toebedeeld aan de rechter, in vergelijking met het publiekrecht (met onder andere het strafrecht, bestuursrecht en belastingrecht) waar de overheid tegenover de burger staat, en de rechter meer gebonden is door (democratische vastgestelde) wetten. De wet verplicht de rechter desgevraagd altijd een uitspraak te doen in een civiel geschil, ook als een duidelijke wettelijke regel ontbreekt.